Belasting | Tax

tax | legal | accounting

 

De volgende aangiftes verzorgen wij graag voor U.  In geval van spoed bieden wij ook 24-uurs service:

aangifte Inkomstenbelasting

aangifte Vennootschapsbelasting

aangifte Omzetbelasting & ICP

aangifte Erfbelasting

aangifte Schenkbelasting

aangifte Dividendbelasting

aangifte Toeristenbelasting

aangifte kansspelbelasting

verzoek tot middeling inkomen

aanvraag Voorlopige Aanslag

aanvraag Zorgtoeslag

aanvraag Huurtoeslag

voorkoming dubbele belastingheffing van vermogen en inkomen in internationale situaties

voeren van gesprekken en onderhandelingen met de belastingdienst


Inkomsten belasting

Aangifte Inkomstenbelasting 2019

De aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2019 moet in principe voor 1 mei 2020 worden ingediend. Op deze aangifte is de belastingwet Inkomstenbelasting 2001 van toepassing.

Uitstel van aangifte
Als u niet in staat bent om alle gegevens tijdig te verzamelen, dan kunnen wij uitstel van aangifte voor u regelen. U valt dan onder de regeling van het zgn. “becon-uitstel”.

& wat houdt uitstel van aangifte in?
Uitstel van de aangifte houdt in dat u uw aangifte op een later tijdstip mag indienen. Vraagt u geen uitstel aan en doet u toch te laat aangifte? Dan kan de belastingdienst u een boete opleggen. Deze boete wordt verhoogd wanneer dit niet de eerste, maar de tweede of derde achtereenvolgende keer is dat uw aangifte te laat wordt ingediend.

& tot welke datum is uitstel mogelijk?
Onder de uitstelregeling voor belastingadviseurs (=beconuitstel) kan uitstel van aangifte worden verkregen tot 1 mei 2021. Indien de regeling voor bijzonder uitstel van toepassing is, kan de uiterste inleverdatum eerder liggen. Ondanks het uitstel tot 1 mei 2021 verzoeken wij alle cliënten om de voor de aangifte benodigde informatie voor 1 november 2020 bij ons aan te leveren. Bij latere aanlevering kunnen wij geen tijdige indiening meer garanderen. NB: Indien u zelf uitstel van aangifte zou aanvragen, wordt u slechts uitstel verleend tot 1 september 2020.

& is uitstel nadelig?
Wanneer U uw aangifte Inkomstenbelasting voor 1 april 2020 indient, garandeert de belastingdienst dat zij uiterlijk in juli 2020 een aanslag zullen opleggen. Dient u uw aangifte later in, dan behandelen zij deze ook later. Meestal ontvangt u dan binnen 3 maanden na de aangifte uw aanslag. Wanneer u een aanslag over 2012 of later jaar ontvangt, kunt u met belastingrente te maken krijgen. Belastingrente wordt gerekend over het te betalen of ontvangen bedrag. De belastingrente is als volgt:

Belastingrente Inkomstenbelasting

Jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
2019 4 % 4 % 4 % 4 %
2018 4 % 4 % 4 % 4 %
2017 4 % 4 % 4  % 4 %
2016 4 % 4 % 4 % 4 %
2015 4 % 4 % 4 % 4 %
2014 3 % 4 % 4 % 4 %
2013 3 % 3 % 3 % 3 %

Als U het idee hebt dat U geld terug krijgt van de belastingdienst, is het raadzaam om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen. U ontvangt uw geld dan eerder terug. Ons kantoor zal daarom de aangiftes van cliënten die geld terug verwachten met voorrang behandelen.

Aanvragen uitstel aangifte Inkomstenbelasting 2019Als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van de aangifte Inkomstenbelasting 2018 willen wij u vragen ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten: uitstel@vanderkloet.nl

Benodigde gegevensOm uw aangifte te kunnen verzorgen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vul hieronder het aanvraagformulier in, en wij sturen u de Checklist Inkomstenbelasting toe. Aan de hand van deze Checklist kunt u alle relevante gegevens verzamelen.

Het tarief voor een aangifte inkomstenbelasting start vanaf EUR. 175,- .

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW).

 

Vennoot schaps belasting

Belastingplichtige lichamen voor de vennootschapsbelasting (doorgaans de N.V. , B.V. , Coöperatie e.d.) dienen de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2019 voor 1 juni 2020 in. Op deze aangifte is de belastingwet Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 van toepassing.

Uitstel van aangifte Vennootschapsbelasting 2018
Als u als bestuur van het VPB-plichtige lichaam niet in staat bent om de aangifte voor 1 juni te laten verzorgen, dan kunnen wij uitstel van aangifte voor u regelen. U valt dan onder de regeling van het zgn. “becon-uitstel”;

& Wat houdt uitstel van aangifte in?
Uitstel van de aangifte houdt in dat u uw aangifte op een later tijdstip mag indienen. Vraagt u geen uitstel aan en doet u toch te laat aangifte? Dan kan de belastingdienst u een boete opleggen. Deze boete wordt verhoogd wanneer dit niet de eerste, maar de tweede of derde achtereenvolgende keer is dat uw aangifte te laat wordt ingediend.

& Tot welke datum is uitstel mogelijk?
Onder de uitstelregeling voor belastingadviseurs (=beconuitstel) kan uitstel van aangifte worden verkregen tot 1 mei 2021. Indien de regeling voor bijzonder uitstel van toepassing is, kan de uiterste inleverdatum eerder liggen. Indien u zelf uitstel van aangifte zou aanvragen, wordt dit uitstel slechts voor een korte periode verleend en dient u het verzoek gemotiveerd in te dienen. Ondanks het uitstel tot 1 mei 2021 verzoeken wij alle cliënten om de voor de aangifte benodigde informatie voor 1 januari 2021 bij ons aan te leveren. Bij latere aanlevering kunnen wij geen tijdige indiening meer garanderen.

& Is uitstel nadelig?
Wanneer u een aanslag over 2012 of later jaar ontvangt, kunt u met belastingrente te maken krijgen. Belastingrente wordt gerekend over het te betalen of ontvangen bedrag. De belastingrente is als volgt:


Belastingrente Vennootschapsbelasting

Jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
2019 8 % 8 % 8 % 8 %
2018 8 % 8 % % %
2017 8 % 8 % 8 % 8 %
2016 8,05 % 8,05 % 8 % 8 %
2015 8,15 % 8,05 % 8,05 % 8,05 %
2014 3 % 8,25 %, 8,15 % 8,15 %
2013 3 % 3 % 3 % 3 %

Als u het idee hebt dat u geld gaat terugkrijgen van de belastingdienst, is het raadzaam om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen. U ontvangt uw geld dan eerder terug. Ons kantoor zal daarom de aangiftes van cliënten die geld terug verwachten met voorrang behandelen.

Aanvragen uitstel aangifte Vennootschapsbelasting 2018
Als u in aanmerking wilt komen voor de uitstel van de aangifte Vennootschapsbelasting 2019 willen wij u vragen ons zo spoedig mogelijk te laten weten via uitstel@vanderkloet.nl

Benodigde gegevens
Om uw aangifte te kunnen verzorgen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld de jaarrekening 2019 Wij zullen u een lijst toesturen met de benodigde stukken.

Het tarief voor een aangifte vennootschapsbelasting start vanaf EUR. 500,- .

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW).


Omzet belasting & ICP

Aangifte Omzetbelasting
Omzetbelasting
is beter bekend als BTW: Belasting over Toegevoegde Waarde. Het systeem
van de BTW komt er in het kort op neer dat u in beginsel BTW bent
verschuldigd over uw totale omzet, tenzij u van BTW bent vrijgesteld. U
mag de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen op de af te
dragen BTW in aftrek brengen. In feite betaalt u dus belasting over de
waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw kost- en verkoopprijs.

Afhankelijk van (onder andere) de omvang van uw onderneming moet u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een elektronische aangifte omzetbelasting doen. &VanderKloet kan u hierbij van dienst zijn en ervoor zorgen dat u tijdig en correct aangifte doet.

Als u zaken doet met buitenlandse ondernemers gelden er voor u aanvullende administratieve verplichtingen. De BTW-regels waarmee u te maken krijgt als u internationaal zaken doet, hangen samen met het land waarmee u handelt. Voor landen van de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan voor overige landen. Sinds 2005 is het verplicht de aangifte electronisch te verzorgen. De kennis en ervaring van & van der kloet op dit gebied kan uw onderneming helpen uw administratie op een juiste manier in te richten en kan fouten in uw BTW aangiften voorkomen.

Voor ondernemers die prestaties verrichten in of aan het buitenland, is het vaak ook nog verplicht een aangifte Intra Communautaire Prestatie (ICP) te doen. Aan de hand van deze aangiften wordt binnen de Europese Unie de leverancier en de afnemer “gematched”. Als een van beide partijen geen opgave doet van de geleverde of afgenomen prestatie, dan gaat de belastingdienst op onderzoek uit.

Het tarief voor een aangifte omzetbelasting of ICP is EUR. 50,- per stuk, exclusief de kosten voor het verzorgen of het controleren van de boekhouding.

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW).