Werken in Nederland

tax | legal | accounting

Bent u Ex-pat of als buitenlandse ondernemer werkzaam in Nederland? Wilt u werknemers aannemen van buiten de Europese unie?
De voorwaarden en salariseisen op dit vlak veranderen voortdurend.

Wij zorgen voor de benodigde werk- en verblijfsvergunningen voor erkend referenten.

Wij onderhouden het contact met de IND en zorgen voor een soepele procedure voor uw (kennis)migranten en/of diens familieleden.

Aansluitend verzorgen wij de aanvraag van de 30% regeling voor ingekomen werknemers bij de belastingdienst.

Kortom, wij zijn thuis op het gebied van:

Ex-pats

Salarisnormeringen

Extraterritoriale kosten

Verblijfsvergunning

30%-regeling

Onbelaste vergoeding

Visum aanvraag

Kennismigrant

Erkend referent

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Tewerkstelling vergunning

DAFT (Dutch American Friendship Treaty)