Accounting
| Administratie

Vrouw achter bureau


Uw administratie in goede handen

Wij bieden ondersteuning bij het verzorgen van uw administratie. U kunt bij ons terecht voor:

 • het geheel of gedeeltelijk uit handen nemen van de administratie
 • begeleiding en controle van uw administratie
 • realtime inzage in uw administratie met een overzichtelijk dashboard
 • automatisch laten inboeken van elektronische facturen
 • rapportages, zoals liquiditeitsprognoses, managementrapportages etc.

Loonadministratie

Als u personeel in dienst heeft, krijgt u te maken met loonbelasting. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing van de loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing).

De aangifte loonbelasting moet per maand worden ingediend. Deze aangiften volgen uit de loonadministratie en moeten (verplicht) elektronisch bij de belastingdienst worden aangeleverd.

Wij kunnen u helpen met de loonadministratie en kunnen onder meer het volgende voor u verzorgen:

 • loonadministratie
 • aanmelden nieuwe werkgevers & werknemers bij de belastingdienst
 • aanmelden expat-werknemers in Nederland
 • verstrekken van jaarloonopgaven
 • verzorgen van de jaarloonopgaven aan de Uitvoeringsinstelling en de Belastingdienst
 • maken van pro-forma loonberekeningen

Jaarrekeningen en Managementrapportages

Ons kantoor is gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Omdat de NOAB hoge eisen stelt aan haar leden en de kwaliteit van hun werk en processen, is het sinds enkele jaren voldoende voor de meeste banken om een jaarrekening te ontvangen van een NOAB gecertificeerd kantoor. Er is dan geen aanvullende (en kostenverhogende) accountantsverklaring meer nodig.

Ook kunnen we de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel en verzorgen we desgewenst tussentijdse rapportages voor u, zoals maand- of kwartaal rapportages, liquiditeitsprognoses, managementrapportages en meer.

Het tarief voor een Jaarrekening start vanaf EUR. 500,-  per stuk.

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW).


Financieel Advies

Wij adviseren startende ondernemers over de te kiezen ondernemingsvorm, het ondernemingsplan en financieringsaanvragen.

Gevestigde ondernemingen kunnen bij ons terecht voor advies over investeringen, financieringen, kostprijsberekeningen en samenwerkingsvormen.

Advies kan op ad hoc basis afgenomen worden.

Onze cliënten ontvangen van ons doorlopend advies over de consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving en/of veranderende (bedrijfs)omstandigheden voor hun onderneming.

Welke adviesvorm u ook kiest, het start met een persoonlijk gesprek waarin we een inventarisatie van uw wensen maken. Dit vormt de basis voor een plan van aanpak, toegespitst op uzelf en uw onderneming.

Het tarief voor een financieel advies start bij EUR. 75,-  per uur tot EUR. 175,- per uur, afhankelijk van de ervaring en expertise van de adviseur.

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW).

 

 

Tevens bieden wij advies en ondersteuning bij Belastingen en Juridische Zaken.